Sürdürülebilirlik Politikası

Sürdürülebilirlik Politikası

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKAMIZ

Sürdürülebilir bir dünya için;

 • Misafirlerimizden gelen öneri ve şikâyetlerin değerlendirilmesi, çözüme kavuşturulması ve geri bildirilmesine önem veririz.
 • Sürdürülebilirlik anlayışı doğrultusunda, çalışanlarımızı bilinçlendirmek, gelişimine katkıda bulunmak amacıyla eğitimlerimizi yapar ve her aşamada aktif rol almalarını sağlarız.
 • Tüm faaliyetlerimizde yasalara ve mevzuatlara uyarız.

ÇEVRE KORUMA VE ATIK YÖNETİMİ POLİTİKAMIZ

 • Yasal düzenlemeler çerçevesinde faaliyetlerimizin çevre etki ve boyutunu değerlendirir ve etkimizin en aza indirilmesi için çalışmalar yaparız.
 • Atıklarımızı kaynağında azaltmak için satın alma aşamasında değerlendirme yaparız.
 • Atıklarımızı gruplarına ve tehlike sınıflarına göre en etkin şekilde ayırırız. Atıklarımızı sınıfına uygun lisanslı firmalara teslim ederiz.
 • Atık miktarını azaltmayı hedefleriz.
 • Atık ayrışımı, sıfır atık vb. konularda personellerimize eğitimler veririz,
 • Doğal kaynaklarımızın etkin kullanımı için gerekli altyapı çalışmalarını yapar ve düzenli takip ederek azaltmayı amaçlarız.
 • Misafirlerimizin ve çalışanlarımızın, doğal kaynaklarımızı bilinçli şekilde kullanması konusunda farkındalık yaratırız.

SATIN ALMA POLİTİKAMIZ

 • Otelimize aldığımız malzemelerde “geri dönüşüm” ve “çevre dostu” etiketi olanları tercih ederek doğayı korumaya katkıda bulunuruz.
 • Yerel tedarikçilerden ürün/mal tedariki sağlayarak bölge ekonomisine katkıda bulunur, yerel tedarikçilerimizin oranını takip ederek sürekli artırmayı hedefleriz.
 • Tarım Orman Bakanlığının   belirlemiş olduğu kurallara ve talimatlara uygun şekilde satınalma yaparız.

KÜLTÜREL FARKINDALIK POLİTİKAMIZ

 • Misafirlerimizin,  bölgemizde bulunan doğal ve kültürel miraslara, yöresel ürün ve hizmetlere ulaşabilmesi için bilgilendiririz.
 • Gerek turistik amaçlı gerekse çalışmak için gelen ziyaretçilerin, farklı kültürleri ile bölgesel gelişime katkı sunduklarını, misafirperverlik gösterilmesi gerektiğini biliriz.
 • Tüm paydaşlarımıza bölgenin yemek, aktivite, kültür ve geleneklerinin tanıtılmasında destek verir, (dini-kültürel mekânlar, doğal zenginlikler vb.) personellerimize eğitim verir, misafirlerimize bilgilendirmelerde bulunuruz.

Politikalarımızda belirttiğimiz tüm konularda paydaşlarımızı da bilgilendirerek dâhil olmalarını sağlarız.

                                                                                                                                                                             

Şakir İLERİ

GENEL MÜDÜR