Bilgi ve Rezervasyon Hattı 0242 745 0539
K.V.K.K.
Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

A. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasının Amacı:

Kişisel verilerin korunması hususu, MISRA TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (bundan böyle Lucida Beach Hotel olarak anılacaktır) olarak şirketimizin temel politikaları arasındadır. Bu temel bilinçle, Lucida Beach Hotel olarak ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil, Lucida Beach Hotel ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin, 6998 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK)'na uygun olarak işlenerek muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuz gereği KVK Kanunu’nun 3. maddesinde tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatı ile kişisel verilerinizi aşağıda izah edileceği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekte ve hassasiyetle korumaktayız.

B. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları:

Kişisel verileriniz (ad, soyad, doğum tarihi, kimlik ve pasaport bilgileri, iş, ev ve cep telefon numarası, e-posta adresi, cinsiyet, adres, meslek, eğitim, medeni durum, araç plakası, konaklama, kredi kartı, harcama ve uçuş bilgileri, alışveriş bilgileri, fatura bilgileri, tüketim tercihleri vb.) Lucida Beach Hotel tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması, ürün ve hizmetlerinin sunulabilmesi, aldığınız/alacağınız ürün ve hizmete ilişkin iletişim kurulabilmesi, ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, ürün/hizmet teklifi, (pazarlama faaliyetlerinde kullanılabilmesi), modelleme, raporlama, skorlama, Lucida Beach Hotel’in insan kaynakları politikalarının yürütülmesi, Lucida Beach Hotel ve onunla ilişki içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, Lucida Beach Hotel’in ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, Lucida Beach Hotel ve iştiraklerinin mevcut veya yeni ürün çalışmaları ve potansiyel müşteri tespiti vb. amaçlar ile turizm, pazarlama, tanıtım ve reklam faaliyetleri ile ilişkili olarak ve yasal yükümlülükler nedeni ile KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenmektedir. Lucida Beach Hotel’in Kişisel Verilerin Korunması ve Gizliliğine ilişkin politikası, KVK Kanunu’ya uygun olarak hazırlanmıştır. Bu çerçevede kişisel verileriniz, Lucida Beach Hotel tarafından verilen hizmetler, ürünler ya da ticari faaliyetlere bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, ofisler, şubeler, bayiler, çağrı merkezi, internet sitesi, sosyal medya kanalları, mobil uygulamalar ve benzeri araçlarla ve sair sözlü, yazılı ya da elektronik yollarla toplanabilecektir. Lucida Beach Hotel’in ürün ve hizmetlerinden yararlandığınız müddetçe kişisel verileriniz oluşturulmak ve güncellenmek suretiyle işlenebilecektir.

Ayrıca, Lucida Beach Hotel’in ürün ve hizmetlerinden yararlanmak niyetiyle;

a. Çağrı merkezimizi veya internet sayfamızı kullandığınızda,
b. Lucida Beach Hotel’i, tesislerimizi, ünitelerimizi ziyaret ettiğinizde,
c. İnternet sitemizi veya sosyal medya kanallarımızı/mecralarımızı ziyaret ettiğinizde,
d. Lucida Beach Hotel tarafından düzenlenen eğitim, seminer veya organizasyonlara katıldığınızda kişisel verileriniz işlenebilecektir.

Sizlerden, rıza ile ya da yasal mevzuat çerçevesinde düzenlenen hukuki sebeplerle elde edilmiş veya edilecek olan kişisel verileriniz;

a. Lucida Beach Hotel tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli altyapı çalışmalarının yapılabilmesi,
b. Lucida Beach Hotel tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi ve sunulması,
c. Lucida Beach Hotel tarafından sunulan hizmetlerin daha kaliteli hale getirilmesi ve kalite politikamızın geliştirilmesi,
d. Lucida Beach Hotel’in sunmuş olduğu genel ve özel kampanyalarından, promosyon, tanıtım, indirim ve benzeri avantajlardan haberdar edilebilmeniz ve yararlandırılabilmeniz,
e. Lucida Beach Hotel’in sunduğu mecralardan hizmet almak amacıyla kullanıcı adınız ve şifreniz ile giriş yaptığınızda ilgili mecralarda yer alan kişisel verileriniz, tercihleriniz, işlemleriniz ile gezinme süreniz ile birlikte elde edilen verileri talep etmiş olduğunuz bilgi ve hizmetleri size verebilmek amacıyla işleyebilmek,
f. Lucida Beach Hotel ve ilişkili şirketler/kuruluşlar tarafından çıkarılan ve/veya çıkarılacak olan her türlü sadakat kart ile Lucida Beach Hotel ve ilişkili şirketlerin/kuruluşların web sitesi üyelikleri ile ilgili bildirimleri (yenileme, sona erme, rezervasyon vb.) yapabilmek, tarafınız ile kurulabilecek her türlü iletişim, yeni sunulacak hizmet ve ürünler ile kişisel veri politikalarında ve üyelik koşullarında olabilecek değişiklik, yenilikleri ve benzeri konularda bilgilendirmek,
g. Lucida Beach Hotel ve onunla iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (Lucida Beach Hotel tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, Lucida Beach Hotel’e ait mülkün fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, iş ortağı/müşteri/tedarikçi -yetkili veya çalışanları- değerlendirme süreçleri, hukuki uyum süreci, mali işler vb...),
h. Güvenlik operasyonlarını, kazaları veya tıbbi-sigorta amaçlı diğer benzer olayları yönetmek,
i. Pazar Araştırması ve Ar-Ge çalışmaları yapmak, ürün yelpazemizi, hizmetlerimizi, mağazalarımızı, bilgi teknolojileri sistemlerimizi ve güvenlik sistemlerimizi geliştirmek ve iyileştirmek,
j. Video kamera (CCTV) görüntülerinden yararlanmak suretiyle tesislerimizde bulunanların güvenliğini sağlamak ve suçların önlenmesi, tespiti ve kovuşturulmasına yardımcı olmakla birlikte; ayrıca fotoğrafları da dikkate almak suretiyle yasal haklarımızı oluşturmak, uygulamak veya savunmak,
k. Lucida Beach Hotel’den talep edeceğiniz bilgi, etkinlik ve hizmetlerle ilgili sizlere bilgilendirme yapmak,
l. Lucida Beach Hotel’in ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,
m. Lucida Beach Hotel’in insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini,
n. Mevzuatta açıkça belirtilmesi durumunda veya gerektiği takdirde mevzuatla belirlenen bir hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi gibi amaçlarla, KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçlar dahilinde Lucida Beach Hotel ve ilişkili şirketler/kuruluşlar tarafından işlenebilecektir.

C. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıdaki maddelerde belirtilen amaçlar doğrultusunda; ürün ve hizmetlerimizin, belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi, geliştirilebilmesi ve bu kapsamda Lucida Beach Hotel’in sözleşme ve yasadan doğan sorumluluklarını eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi amacıyla edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz, yalnızca KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında, bu metnin (B) maddesinde belirtilen amaçlarla işlenmekte, kaydedilmekte, aktarılmakta, paylaşılmakta ve saklanmaktadır.

D. Gizlilik Politikamız:

Ziyaret etmekte olduğunuz web sitesinin her türlü hakkı, Lucida Beach Hotel’e ait olup onun tarafından işletilmektedir. Web sitemizi kullanmak suretiyle, web sitemiz yoluyla elde edilen ve toplanan kişisel verilerin kullanılmasına izin vermiş bulunmaktasınız.
Lucida Beach Hotel, sizlerin kişisel gizliliğini korumayı taahhüt etmektedir. Bu politika yalnızca bu web sitesi için geçerli olup, üçüncü şahısların mülkiyetinde olan web sitelerinde geçerli değildir. Web sitemizi kullanarak, sitenin bu alanında ilan edilen mevcut Gizlilik Politikamızın şartları ile mutabık değilseniz, lütfen bu sitede kişisel verilerinizi paylaşmayınız.

Sizler kişisel verilerinizi açık rızanız ile paylaşmadığınız takdirde, sitemize yaptığınız ziyaretlerinizden Lucida Beach Hotel’in herhangi bir kişisel veri toplamayacağı konusunda tarafınızı temin ederiz. Kişisel verilerinizi paylaştığınızda, Gizlilik Politikası’nın şartları doğrultusunda tarafımızı bu bilgileri kullanmak konusunda yetkilendirmiş olmaktasınız.

Paylaşabileceğiniz kişisel veriler aşağıdaki amaçlar için kullanır:
 • E-posta yoluyla basın bültenleri ya da bildirimler göndermek,
 • Basılı yayınlar ya da diğer yazışmaları göndermek,
 • Satın aldığınız ürünleri ya da ödüllerinizi teslim etmek,
 • Rezervasyon isteklerinizi işlemek ve hesabınızı yönetmek,
 • İşlemlerinize ilişkin istatistikleri hesaplamak,
 • Web sitesi kullanımı ile ilgili ticari istatistik ve analiz oluşturmak.
Bu sitede kişisel verilerinizi paylaşmamayı tercih ettiğiniz takdirde, sitenin belirli alanlarına erişim sağlamak, çevrimiçi haber bülten talebinde bulunmak, çevrimiçi rezervasyon yapmak, iş başvurusunda bulunmak, işletmelerimiz hakkında geri-bildirimlerde bulunmak veya Lucida Beach Hotel’e elektronik posta göndermek gibi birtakım haklardan yararlanamayacaksınız.

Çerezler, web sitemizin masaüstü bilgisayarınızdaki, dizüstü bilgisayarınızdaki ya da mobil cihazınızdaki bir dizi verinin toplanmasına ve saklanmasına olanak sağlayan küçük veri dosyalarıdır. Lucida Beach Hotel, "çerez"leri, ziyaret ettiğiniz özel site alanları ve web sitemizde yararlandığınız hizmetlerimiz gibi bilgileri toplamak için kullanabilir. Bu bilgileri web sitemizi, ilgilendiğiniz ve ihtiyaç duyduğunuz ürünlerimizi değiştirebilmek için toplamaktayız. Web sitemizi yeniden ziyaret ettiğiniz takdirde işlemlerinizi daha hızlı gerçekleştirebilmenize yardımcı olmak için bu "çerezler" de kullanılabilir. Örneğin, web sitemiz, kullanılması ve aynı bilginin bir kez daha size sorulmasından kaçınmak için verdiğiniz kişisel verileri tanıyabilir. Bir çok web gezgini, bir "çerez"i kabul etmesi için önceden ayarlanır. Tercihen "çerez"leri reddetmek veya "çerez" gönderildiğinde ikaz edilmek açısından kendi web gezgininizi ayarlayabilirsiniz. Girdiğiniz sitede "çerez"leri reddetmek, sitenin bazı alanlarını gezmenizi veya siteyi ziyaret ettiğinizde kişiselleştirilmiş bilgilerin alınmasını engelleyebilir. Çerezler hakkında daha kapsamlı bilgi sahibi olmak ve çerez yönetimi için: https://www.allaboutcookies.org adresini ziyaret edebilirsiniz.
Web sitemize ne zaman girdiğinizi, hangi sayfalarda gezindiğinizi ve ne kadar süre kaldığınızı belirleyerek web sitemizin varlığının ne kadar etkili olduğunu ölçebiliriz. Site ölçme istatistikleri, web site deneyiminizin kişiselleştirilmesi yanı sıra -isimsiz ve bütünsel olarak- web sitemizin kullanımı ile ilgili istatistiklerin oluşturulması ve değerlendirilmesi için kullanılabilir.

IP adresiniz (Internet kullandığınız zaman bilgisayarınız için servis sağlayıcı tarafından atanan numara), kullanmakta olduğunuz web gezgini ve yine kullanmakta olduğunuz işletim sistemi gibi bilgisayarınız ile ilgili bilgiler de toplanabilir ve kişisel bilgilerinize bağlanabilir. Bu, ziyaretçilerimiz için web sitemizin en iyi deneyimi sunmasını ve etkili bilgi kaynakları olmasını sağlamak için gereklidir.
Kişisel verilerinizin güvenliğini sağlamak için makul önlemler almaktayız. Teşhis edilebilir tüm kişisel veriler, izinsiz erişimini, değiştirilmesini veya kötüye kullanımını önlemek amacıyla kısıtlı erişime tabidir.
Lucida Beach Hotel’e hizmet sağlayan kurumların söz konusu bilgileri gizli tutmaları ve gerçekleştirdikleri hizmetleri, yerine amacı dışında başka hiçbir amaçla bu bilgileri kullanmamaları gerektiği kendilerine bildirilmiştir.

E. Özel Nitelikli Verilerin İşlenmesi:

KVK Kanunu’nun 6. maddesinde, hukuka aykırı olarak işlendiğinde kişilerin mağduriyetine veya ayrımcılığa sebep olma riski taşıyan bir takım kişisel veri “özel nitelikli” olarak belirlenmiştir. Bu veriler; ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek - vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir. Lucida Beach Hotel, özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi bakımından KVK Kanunu’nun 6. maddesinde öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmekte ve bu verilerin korunmasında hassasiyetle davranmaktadır.
Lucida Beach Hotel, özel nitelikli kişisel verileri, KVK Kurulu tarafından belirlenecek olan yeterli önlemlerin alınması kaydıyla KVK Kanunu’na uygun bir biçimde aşağıdaki durumlarda işlemektedir:

a. Kişisel veri sahibinin açık rızası var ise;
Misafirlerimiz, içinde bulundukları şartları Lucida Beach Hotel ile paylaşarak kendilerine özelleştirilmiş hizmet talep edebilmekte ve bu amaçla özel nitelikli verilerini paylaşabilmektedirler (Misafirimiz özel nitelikli verisini paylaşarak özel hizmet talep etmesi durumunda; örneğin boyun fıtığı nedeniyle ince yastık istemesi, kalp rahatsızlığı nedeniyle giriş katta oda talep etmesi, fıstık alerjisi nedeniyle kuruyemiş içermeyen tatlı hazırlamamızı talep etmesi vb.). Misafirlerimizin özel nitelikli verilerini paylaşarak tanımladıkları ihtiyaçlarına yönelik onlara özelleştirilmiş hizmet sunabilmemiz ve misafirlerimizin bu ihtiyaçlarını gelecekte de hatırlayarak tekrar aynı hizmetleri sunabilmemiz için Lucida Beach Hotel, kişilerin özel nitelikli verilerini ancak ilgili kişiden açık rıza alarak ve sadece toplama amacına hizmet etmesi için işleyecektir.

b. Kişisel veri sahibinin açık rızası yok ise;
– Kişisel veri sahibinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde,
– Kişisel veri sahibinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmektedir.

F. Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarılması:

Lucida Beach Hotel, KVK Kanun’unda Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen şartlar dahilinde kişisel verileri kanundaki diğer şartlara uygun olarak ve kişinin bu amaçla açık rızasını aldıktan sonra yurt dışına aktarma yetkisine sahiptir.

G. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. Maddesinde Sayılan Hakları:

KVK Kanun kapsamında, ilgili kişinin kişisel verisinin işlenmesinden, kaydedilmesinden, aktarılmasından, paylaşılmasından ve saklanmasından önce aydınlatılma ve onayının alınması hakkının olduğunu, verinin işlenmesinden, kaydedilmesinden, aktarılmasından, paylaşılmasından ve saklanmasından sonra ise verisinin kaderini tayin etme hakkına sahip olduğunu kabul etmekteyiz. Bu çerçevede, kişisel veri sahipleri olarak haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu “Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni” nde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Lucida Beach Hotel’e iletmeniz durumunda Lucida Beach Hotel, talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yayınlanan “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca, kişisel veri sahipleri olarak haklarınıza ilişkin taleplerinize ilişkin olarak;
 1. Başvurunuza yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret alınmaz. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilir.
 2. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde veri sorumlusu olarak Lucida Beach Hotel tarafından talep edilebilecek ücret, kayıt ortamının maliyetini geçemez.
Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;
 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 6. KVK Kanunu’nun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini, yok edilmesi veya anonim haline getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak islenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,
haklarına sahiptir. Buna karşın, Lucida Beach Hotel tarafından anonimleştirilmiş verilerle ilgili olarak kişilerin bir hakkı bulunmamaktadır. Lucida Beach Hotel, kişisel verileri, iş ve sözleşme ilişkisi gereğince, bir yargısal görevin ya da devlet otoritesinin Kanuni yetkilerini kullanması amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlarca paylaşabilecektir.

H. Kişisel Verilerinizin İşleneceği Süreler:

KVK Kanunu’na uygun olarak, Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verilerinizin işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zaman aşımı süreleri dolduğunda, kişisel verileriniz tarafımızca KVK Kanunu’nun 7/f.1. maddesine göre silinecek, yok edilecek veya anonimleştirerek kullanılmaya devam edilecektir.

İ. Lucida Beach Hotel’in Kişisel Verilerinizi Kanunlar Gereği Açık Rızanız Olmaksızın İşleyebileceği Durumlar:

KVK Kanunu’nun 5. maddesi uyarınca, aşağıdaki hallerde Lucida Beach Hotel, açık rızanız aranmaksızın yukarıda belirtilen ve kanuna uygun olarak almış olduğu kişisel verilerinizi işleyebilir:
Kanunlarda açıkça öngörüldüğü haller;
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle veri sahibi olarak rızanızı açıklayamayacak durumda olmanız veya rızanıza hukuki geçerlilik tanınmayan hallerde kendinizin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için kişisel verinizin işlenmesinin zorunlu olması,
 • Lucida Beach Hotel ve ilişkili şirketler/kuruluşlar, (C) maddesinde belirtilen diğer gerçek ve/veya tüzel kişiler ile akdettiğiniz bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Lucida Beach Hotel’in bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Kişisel verinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Sahip olduğunuz temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Lucida Beach Hotel’in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
J. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Talepte Bulunmak İçin:

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmakla ilgili talebinizi KVK Kanunu ve ilgili mevzuatta yer alan düzenlemeler ile Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği/belirleyeceği yöntem(ler)le Lucida Beach Hotel’e iletebileceğiniz gibi, başvurunuzu, Başvuru Formunu doldurup imzalayarak formda belirtilen yöntemle Lucida Beach Hotel’e ulaştırabilirsiniz. Lucida Beach Hotel, talebin niteliğine göre en geç 30 gün içinde sonuçlandırılmasını sağlayacaktır.

Kişisel verilere ilişkin haklar yalnızca kişilerin kendilerine ait veriler hakkında kullanılabilecektir. Formu dolduran ve ekinde kimliğinizi tespit edici resmi belgeler bulunan kişinin kendisi dışındaki kişilerin verilerine ilişkin talepler dikkate alınmayacaktır. Kimliğinizi tespit edici resmi belgeler eklenmeyen formlar dikkate alınmayacaktır. Veri silme talepleri yerine getirildiğinde dahi resmi makamlar tarafından talep edildiği takdirde verileri resmi makamlarla paylaşmakla yükümlü olduğumuzu bilgilerinize sunarız.

Şirketlerimiz, işbu “Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni”ni yürürlükteki resmi mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar.

MISRA TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
(Lucida Beach Hotel)